Go to content

Koordynator Laboratorium

 • Posted: 6 Jun 2024
 • Manufacturing
 • JELESNIA
 • Poland
 • On-site

About the job

Jako Koordynator Laboratorium w Grupie Danone będziesz odpowiadać za zapewnienie najwyższej jakości produkowanych przez nas produktów poprzez operacyjne zarządzanie laboratorium zakładowym, utrzymanie i koordynowanie wybranych procesów zapewnienia jakości w naszej fabryce Żywiec Zdrój w Jeleśni.

 

W ramach Twojej odpowiedzialności znajdzie się:

 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów;
 • operacyjne zarządzanie laboratorium fabrycznym, utrzymanie i koordynowanie wybranych procesów zapewnienia jakości;
 • nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w podległym obszarze oraz funkcjonowaniem oraz doskonaleniem systemu;
 • zarządzanie i rozwój podległego zespołu;
 • nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem audytów GMP/ GHP (organizacja, raportowanie, nadzór nad działaniami korygującymi);
 • udział w pracach zespołu HACCP/Food Safety
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • udział w projektach jakościowych: nowe metodyki/narzędzia/raporty, optymalizacje i doskonalenie procesów jakościowych, wdrażanie nowych surowców/produktów;
 • nadzór nad budżetem podległego obszaru.

About you

Rola Koordynatora Laboratorium jest idealna dla Ciebie, ponieważ:

 • posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe: technologia żywności, towaroznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia lub pokrewne;
 • posiadasz doświadczenie zawodowe związane z zagadnieniami kontroli jakości min 5 lat;
 • posiadasz dobrą znajomość zagadnień i procedur dotyczących zarządzania systemami jakości, szczególnie systemów HACCP/ GFSI;
 • posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego;
 • posiadasz dobrą znajomość narzędzi jakościowych oraz metod rozwiązywania problemów;
 • cechujesz się samodzielnością w realizacji powierzonych zadań, inicjatywą, otwartością, umiejętnością analizy danych;
 • posiadasz umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.

About us

GRUPA DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce działa w 4 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne dla osób chorych (Nutricia). GRUPĘ DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez wytwarzane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji "One Planet. One Health." - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju planety.

Co wyróżnia pracę w DANONE?

W DANONE każdy pracownik realizuje misje „niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom jak to możliwe”. Robimy to poprzez nasze produkty, edukację dotyczącą żywienia, a także działania dla naszego środowiska. Mamy jedną planetę, jedno zdrowie i wierzymy, że każdy z nas ma nie wpływ. Dowiedz się więcej o nas i wspólnie twórzmy: One planet. One Health by you! 

 

Co dalej?

Po kliknięciu w „Aplikuj” założysz swój profil w systemie rekrutacyjnym poprzez dodanie CV. Zapoznamy się z Twoim doświadczeniem  skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, jeżeli Twoje doświadczenia są zbieżne z opisanymi w profilu stanowiska.  

 

Cenimy różnorodność w naszej organizacji. Oznacza to pełne i sprawiedliwe rozważenie wszystkich aplikacji bez zwracania uwagi na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe czy niepełnosprawność.

 

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych w profilu oraz w dokumentach składanych w ramach rekrutacji jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa).

#LI-PL