Go to content

Starszy Kierownik Zespołu Jakości i Bezpieczeństwa Produktu

 • Posted: 23 Jan 2024
 • Quality & Food safety
 • JELESNIA
 • Poland
 • On-site

About the job

Jako Starszy Kierownik Zespołu Jakości i Bezpieczeństwa Produktu w GRUPIE DANONE będziesz odpowiadać za zapewnienie najwyższej jakości produkowanych przez nas produktów w naszej fabryce Żywiec Zdrój w Jeleśni.

 

W ramach Twojej odpowiedzialności znajdzie się:

 

 • Kompleksowe Zarządzanie Systemem Zapewnienia Jakości w fabryce poprzez:

Doradztwo i wdrożenie grupowych procedur, standardów i specyfikacji;

Utrzymanie i nadzór nad ZSZ w fabryce;

Tworzenie strategii Działu Zapewnienia Jakości w ramach Factory Strategy Plan;

Zarządzanie reklamacjami wyrobów gotowych oraz materiałów i surowców;

Zarządzanie działaniami korygującymi;

Zarządzanie raportowaniem wskaźników jakościowych;

Przygotowanie i realizacja audytów wewnętrznych

Przygotowanie oraz reprezentowanie zakładu w trakcie audytów zewnętrznych oraz zarządzanie działaniami poaudytowymi

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktu przy wdrażaniu nowych produktów, technologii, linii produkcyjnych

Zarządzanie zablokowanym produktem, surowcem, materiałem niezgodnym

 • Zarządzanie zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktów porzez:

Nadzór i zarządzanie dokumentacją systemową dotyczącą bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

Nadzór nad badaniami kontrolnymi oraz informowanie przełożonego i właściciela obszaru o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość oraz o sytuacjach kryzysowych;

Zarządzanie raportowaniem wskaźników bezpieczeństwa zdrowotnego produktów;

Nadzór nad pracą laboratorium oraz jego gotowością (procedury, badania, kompetencje i sprzęt) niezbędnymi do prowadzenia badań wymaganych przez prawodawstwo lub wewnętrzne regulacje;

Monitorowanie parametrów jakościowych, analiza trendów i rekomendowanie działań.

 • Zarządzanie i rozwój zespołu poprzez:

Rozwój oraz coaching wszystkich członków zespołu;

Motywowanie pracowników;

Dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników;

Poszerzanie wiedzy w zakresie wymagań prawnych lub najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa produktów lub systemów zarządzania jakością.

About you

Rola Starszego Kierownika Zespołu Jakości i Bezpieczeństwa Produktu jest idealna dla Ciebie, ponieważ :

 • Posiadasz minimum 4-5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem jakością w firmie z branży produkcji spożywcej, w tym min.2-3 lata doświadczenia w zarżadzaniu podległym zespołem;
 • Masz ukończone studia wyższe kierunkowe z Technologii żywności, Zarządzania Jakością lub pokrewne;
 • Wykazujesz się bogatą wiedzą na temat procesów produkcji w branży spożywczej;
 • Z dużą swobodą komunikujesz sie w jęz. angielskim w kwestiach biznesowych (poziom niezbędnej znajomości języka to min. B2+);
 • Cechuje Cię wysoki poziom świadomości organizacyjnej oraz zdolności do opracowywania rozwiązań złożonych problemów w zakresie jakości i zarządzania;
 • Potrafisz w sposób umiejętny motywować i angażować zespół co przekłada się na jego rozwój i postawę wykazującą pasję do działania.

About us

GRUPA DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce działa w 4 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne dla osób chorych (Nutricia). GRUPĘ DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez wytwarzane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji "One Planet. One Health." - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju planety.

Co wyróżnia pracę w DANONE?

W DANONE każdy pracownik realizuje misje „niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom jak to możliwe”. Robimy to poprzez nasze produkty, edukację dotyczącą żywienia, a także działania dla naszego środowiska. Mamy jedną planetę, jedno zdrowie i wierzymy, że każdy z nas ma nie wpływ. Dowiedz się więcej o nas i wspólnie twórzmy: One planet. One Health by you! 

 

Co dalej?

Po kliknięciu w „Aplikuj” założysz swój profil w systemie rekrutacyjnym poprzez dodanie CV. Zapoznamy się z Twoim doświadczeniem  skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, jeżeli Twoje doświadczenia są zbieżne z opisanymi w profilu stanowiska.  

 

Cenimy różnorodność w naszej organizacji. Oznacza to pełne i sprawiedliwe rozważenie wszystkich aplikacji bez zwracania uwagi na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe czy niepełnosprawność.

 

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych w profilu oraz w dokumentach składanych w ramach rekrutacji jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa).

#LI-PL