Naar de inhoud

Danone Privacy Statement

Turkey

Main

ÇALIŞAN ADAYI KIŞISEL VERILERININ İŞLENMESINE ILIŞKIN AYDINLATMA METNI

Değerli Çalışan Adayımız,

Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Danone”) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde, şirketimize yaptığınız iş başvurunuza ilişkin olarak iş başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli ve gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde işbu metinde belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?

 • Başvuru Süreçleri: Şirketimiz bünyesinde belirlenen pozisyon için başvurunuzun alınması ve gerekli hallerde ve sizinle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad, soyad, doğum tarihi), iletişim (e-posta adresiniz, telefonu numaranız, il ve ilçe, ülke ile sınırlı olarak adresiniz) bilgileriniz işlenecektir.
 • Değerlendirme Süreçleri: Başvurunuzun ilgili pozisyona uygunluğunun ve pozisyon için aranan yeterlilik ve kriterleri sağlayıp sağlamadığınızın değerlendirilmesi amacıyla mesleki deneyim bilgileriniz (eğitim bilgileriniz, öğrenim durumunuz, diploma, sertifika, sınav bilgileriniz, yabancı dil yeterlilikleriniz, ehliyet bilgileriniz, seminer vb. katıldığınız sertifikalı eğitim programları, diğer ödül ve takdirler ve diğer beceriler ve yeterlilikleriniz), özlük bilgileriniz (daha önce çalıştığınız iş yeri bilgileriniz, pozisyonunuz, çalışma tarihleriniz, ayrılma nedeniniz, mevcut maaş ve yan hak bilgileriniz) işlenecektir
 • Mülakat Süreçleri: Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmemiz amacıyla yapılacak mülakatlarda kimlik (ad, soyadı), özlük bilgileriniz (mevcut maaş ve yan hak bilgilerinizi, çalıştığınız kurum/pozisyon bilgilerinizi), video mülakat yapılması halinde görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz (video kaydınız), ücret beklentiniz, iş değiştirme sebebiniz, mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar ve mülakatınıza ilişkin yorumlar (görüşme tarihi, görüşme yorumları, geri dönüş bilgisi, departman ve pozisyon bilgisi) işlenecektir
 • Envanter/Test Süreçleri: İlgili aşamaları geçmeniz ve katılmaya hak kazanmanız halinde başvurunuzun ilgili pozisyona ve pozisyon için aranan yeterlilik ve kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla yapılacak envanter/test süreçlerine (şirket merkezinde yapılacak vaka çalışmaları, tedarikçiler aracılığıyla yapılacak çevrimiçi testler veya test merkezinde fiilen katılım sağlanan testler/vaka çalışmaları) katılmanız ve sonrasında sonuçların değerlendirilebilmesi amacıyla kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi) ve özlük bilgileriniz (envanter/test sonuçlarınız ve bunun sonucunda hazırlanan raporlar) işlenecektir.
 • Referans Araştırma Süreci: Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla yapılacak referans araştırması sırasında referans olarak gösterdiğiniz kişilerle yapacağımız görüşmelerde referanslara sizin hakkınızda sorduğumuz sorulara verilen cevapları, referansların sizin hakkınızdaki görüş ve değerlendirmeleri işlenecektir.(Not: Referans görüşmelerinin yapılabilmesi için işlenen referans kişilerine ait kişisel verileri (kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu), özlük (birlikte çalıştığınız kurum/pozisyon, tarih ve süre bilgisi, sizinle olan profesyonel ilişki bilgisi ve sorulan sorulara verilen cevaplar)) işlememiz nedeniyle referanslarınıza Şirketimiz adına gerekli aydınlatmanın yapılması ve ilgili haller için Şirketimiz adına açık rıza alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.)
 • Teklif Süreci: Pozisyon için uygun bulunmanız halinde teklifin hazırlanması ve size iletilebilmesi amacıyla kimlik (ad, soyadı, imza), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve özlük bilgileriniz (teklif edilen ücret ve yan hak bilgisi, pozisyon bilgisi) işlenecektir
 • Güvenlik: İş görüşmesi için işyerlerimizi (Şirket merkezi ve depolarını) ziyaret etmeniz halinde güvenlik amacıyla güvenlik kamera görüntüleriniz işlenecektir.
 • İzin ve Aydınlatma Süreçleri: Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin talep ve şikayet gibi durumların olması halinde sizden aldığımız belge ve kayıtların kullanılması, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amacıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, imzanız) işlenecektir.
 • Başvurunun ileride doğacak pozisyonlar nezdinde saklanması: Ayrıca işlenmesine onay (açık rıza) vermeniz halinde ise, iş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilebilmesi amacıyla 4 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgileriniz işlenecektir.
 • Engelli Kadrosu: Ayrıca işlenmesine onay (açık rıza) vermeniz halinde: başvurunuzun Şirketimizin engelli çalışan kadrosuna ilişkin olması halinde ise, bu kadroya uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla sağlık bilgilerinizin de yer aldığı ve engelliliğinizi gösterir belgeleri işlenecektir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz;

Tedarikçiler: ürün ve/veya destek hizmeti aldığımız tedarikçilerimizle (özgeçmiş toplama ve kariyer platformu hizmeti, arşivleme hizmeti, video mülakat hizmeti, envanter/test uygulamaları),

Kamu kurum kuruluşları: olası bir hukuki uyuşmazlık sürecinde haklarımızın kullanılabilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Ortak hizmetler: Şirketimizin bağlı olduğu grup şirketleri bünyesinde oluşacak işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, bazı ortak hizmet alınan süreçlerin yürütülebilmesi için grup şirketlerimiz Danone Hayat İçecek ve Gıda San ve Tic. A.Ş., Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San ve Tic., Sırma Grup İçecek San ve Tic. A.Ş. ile paylaşılabilecektir.

Açık rıza metni ile kişisel verilerinizin paylaşılmasına ayrıca onay (açık rıza) vermeniz halinde;

 • Engellilik: Danone’ nin bağlı olduğu grup şirketler bünyesinde insan kaynakları/bilgi teknolojileri hizmetlerini ortak olarak yürüten grup şirketleri ile ve arşivleme hizmeti aldığımız tedarikçimiz ile,
 • Yurtiçindeki Grup Şirketlere Aktarım: Değerlendirilmek üzere özgeçmişiniz ve başvuru sürecindeki bilgileriniz Danone’nin bağlı olduğu yurtiçindeki grup şirketler (Tikveşli Gıda ve İçecek A.Ş. Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş., Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ile,
 • Yurtdışındaki Tedarikçilere Aktarım: Danone’nin bilişim ve uzmanlık gerektiren konularda ürün ve/veya destek hizmeti aldığı tedarikçilerin yurtdışında olması veya yurtiçindeki tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması nedeniyle tedarikçilerimizle (E-posta sunucu hizmeti, grup şirketleri bünyesinde ortak kullanılan iş başvuru platformuna ve iş başvuru süreçlerinin takip edildiği süreç takip uygulamasına ilişkin sunucu hizmeti, envanter/tesk süreçlerine ilişkin platformların sunucu hizmeti),
 • Yurtdışındaki Grup Şirketlerine Aktarım: İşe alım süreçlerinde ortak kullanılan uygulama ve çözümlerin (Danone grubu ortak iş başvuru portalı, başvuru sonrası sürece ilişkin bilgilerin girildiği ve tüm sürecin takip edildiği uygulama, e-posta sistemi) bulunması nedeniyle ve denetim yetkisi kapsamında iş başvurularına ve şirket kayıtlarına erişim yetkisi olması nedeniyle Danone’ in yurtdışında bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iş başvuru formu ile veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile, Danone çalışanlarına e-posta yoluyla ilettiğiniz başvurularınızın işe alım birimlerine iletilmesi ile, Danone çalışanlarının Şirketimiz bünyesinde kullanılan programlara başvurularınızı yüklemesi ile, başvurularınızın pozisyon yöneticilerine iletilmesi ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, iş görüşmeleri sırasında edindiğimiz bilgilerin, yetkililerimizce yapılacak değerlendirmeler sonucu hazırlanacak teklifin veya bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin dijital ortamlara kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için işyerimizi ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile otomatik olan yollarla; iş görüşmeleri sırasında edindiğimiz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmeler sonucu hazırlanacak teklifin fiziksel formlara kaydedilmesi ile, kişisel verilerinizi kişilik envanteri hizmeti aldığımız tedarikçilerle paylaşmanız ile, iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin, yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin veya bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • Başvuru süreçleri, değerlendirme süreçleri, mülakat süreçleri, envanter/test süreçleri, referans araştırma, teklif süreçleri kapsamında “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine,
 • Güvenlik kamerası kayıtlarınıza ilişkin olarak “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine,
 • İzin ve aydınlatma süreçleri kapsamında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine,
 • Ayrıca, yukarıda detaylı şekilde açıklandığı üzere (i) engelli kadrosuna başvurmak istemeniz, (ii) başvurunuzun grup şirketlerimiz ile paylaşılmasına istemeniz, (iii) başvurunuzun ilerde açılabilecek uygun pozisyonlar için saklanmasını istemeniz, (iv) kişisel verilerinizin ürün veya hizmet desteği alınan yurt dışındaki tedarikçilerle ve/veya ortak kullanılan uygulamalar ve denetim yetkileri kapsamında yurt dışı grup şirketleriyle paylaşılmasını istemeniz halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak işlenecektir.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘ne aşağıdaki adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Danone Türkiye; süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş., su ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş. ile bebek beslenmesi ve enteral beslenme alanında faaliyet gösteren Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’den oluşmaktadır. Tüm şirketler nezdinde işe alım sürecini, Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bordrosunda bulunan İnsan Kaynakları İşe Alım Ekibi gerçekleştirmektedir. Başvurduğunuz pozisyon özelinde işlenecek kişisel verilerinizle ilgili her türlü bilgi talebinizi aşağıdaki adrese ve/veya e-mail adresine iletebilirsiniz.

Adres: Yapı Kredi Plaza B Blok No:1 B Kat: 8, Cömert Sk. Levent Mh. 34340 Beşiktaş, İstanbul Türkiye

E-Posta: kvkk.numil@danone.com

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, okumuş olduğum “Numil Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni”nde açıklandığı şekilde, kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Numil Gıda Ürünleri San ve Tic. A.Ş. (“Danone”) tarafından aşağıda tercih ettiğim süreç(ler) kapsamında işlenmesine onay veriyorum.

Lütfen aşağıda rıza verdiğiniz sürecin sonundaki alanı imzalayınız. Burada vereceğiniz rıza(lar), yalnızca kendi takdiriniz ve özgür iradenize bağlı olarak alınmakta olup rıza vermemenizin başvurunuzun değerlendirilmesinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

Açık Rıza Kapsamı

Başvurumun Saklanması: Başvuru sürecimde işlenen kişisel verilerimin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesi için Danone tarafından 4 yıl süreyle saklanmasına onay veriyorum.

Grup Şirketleriyle Paylaşım: Özgeçmişimin değerlendirilmesi için Danone grup şirketleri (Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San ve Tic. A.Ş, Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş., Danone Hayat İçecek ve Gıda A.Ş. ) ile paylaşılmasına onay veriyorum.

Yurtdışı Aktarım Açık Rıza Kapsamı

Yurtdışındaki Tedarikçilere Aktarım: Şirketin bilişim ve uzmanlık gerektiren konularda ürün ve/veya destek hizmeti aldığı tedarikçilerinin yurtdışında olması veya yurtiçindeki tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması nedeniyle tedarikçilerle (E-posta sunucu hizmeti, grup şirketleri bünyesinde ortak kullanılan iş başvuru platformuna ve iş başvuru süreçlerinin takip edildiği süreç takip uygulamasına ilişkin sunucu hizmeti, envanter/test süreçlerine ilişkin platformların sunucu hizmeti) kişisel verilerimin paylaşılmasına onay veriyorum.

Yurtdışındaki Grup Şirketlerine Aktarım: İşe alım süreçlerinde ortak kullanılan uygulama ve çözümlerin (Danone grubu ortak iş başvuru portalı, başvuru sonrası sürece ilişkin bilgilerin girildiği ve tüm sürecin takip edildiği uygulama) bulunması nedeniyle ve denetim yetkisi kapsamında iş başvurularına ve şirket kayıtlarına erişim yetkisi olması nedeniyle kişisel verilerimin şirketin yurtdışında bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşılmasına onay veriyorum.